O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivining tashkiliy tizimi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivida quyidagi bo‘lim va sektorlar faoliyat yuritadi

  1. Markaziy boshqaruv apparati (direktor, asosiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, bosh hisobchi, fondlarning bosh saqlovchisi, Fuqarolar muhofazasi boshlig‘i);
  2. “Rejalashtirish va tashkiliy metodik ishlar” bo‘limi;
  3. “Hujjatlarni jamlash, idoralarga qarashli arxivlar va ish yuritish” bo‘limi;
  4. “Davlat hisobi va ilmiy axborot apparati” bo‘limi, bo‘lim qoshida “Hujjatlarning elektron kataloglarini yaratish” sektori tashkil etilgan;
  5. “Hujjatlarni muhofaza qilishni ta’minlash” bo‘limi;
  6. “Maxsus fondlar” bo‘limi;
  7. “Hujjatlarni e’lon qilish va ulardan foydalanish” bo‘limi, bo‘lim qoshida “Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash” sektori tashkil etilgan;
  8. “Hujjatlarni saqlanishini ta’minlash” laboratoriyasi;
  9. “Tashkilotlar hujjatlarini shartnoma asosida tartibga keltirish” bo‘limi;
  10. Xo‘jalik xizmati bo‘limi.

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивининг ташкилий тизими