O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivining tashkiliy tizimi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivida quyidagi bo‘lim va sektorlar faoliyat yuritadi

  1. Markaziy boshqaruv apparati (direktor, asosiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, bosh hisobchi 1-toyifaliy hisobch Fuqarolar muhofazasi boshlig‘i);
  2. “Rejalashtirish va tashkiliy metodik ishlar” bo‘limi;
  3. “Hujjatlarni jamlash, idoralarga qarashli arxivlar va ish yuritish” bo‘limi;
  4. “Davlat hisobi va ilmiy axborot apparati” bo‘limi, bo‘lim qoshida “Hujjatlarning elektron kataloglarini yaratish” sektori tashkil etilgan;
  5. “Hujjatlarni muhofaza qilishni ta’minlash” bo‘limi;
  6. “Maxsus fondlar” bo‘limi;
  7. “Hujjatlarni e’lon qilish va ulardan foydalanish” bo‘limi, bo‘lim qoshida “Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash” sektori tashkil etilgan;
  8. “Hujjatlarni saqlanishini ta’minlash” laboratoriyasi;
  9. “Tashkilotlar hujjatlarini shartnoma asosida tartibga keltirish” bo‘limi;
  10. Xo‘jalik xizmati bo‘limi.