Markaziy Davlat Arxivi tomonidan ko‘rstiladigan xizmatlar

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi tomonidan ko‘rstiladigan asosiy xizmatlar:

 • hujjatlarni tartibga solish, ilmiy-texnikaviy qayta ishlash va ularni kelgusida saqlash uchun arxivga topshirish uchun tayyorlash;
 • tashkilotlar, korxonalarning bayram sanalari haqida, hamda atoqli shaxslarning yubiley sanasi tashabbus axborotini tayyorlash;
 • radio va teleko‘rsatuvlarni tayyorlash;
 • ekskursiyalarni o‘tkazish;
 • ko‘rgazmalarni tashki etish;
 • fuqarolarning ijtimoiy-huquqiy so‘rovlarini bajarish;
 • jismoniy va huquqiy shaxslarning mavzuli so‘rovlarini bajarish va hujjatlarini aniqlash;
 • ish yuritish va arxivshunoslik muaamolari bo‘yicha ilmiy ishlarni tayyorlash va chop etish;
 • arxiv hujjatlarining to‘plamini nashr etish;
 • arhiv hujjatlaridan nusxalarni va ko‘chirmalarni berish;
 • arxiv hujjatlarini raqamlashtirish;
 • arxiv ishi bo‘yicha seminarlarni, ma’ruzalarni o‘tkazish;
 • arxiv ishi bo‘yicha o‘quv kurslarini o‘tkazish;